pohľad na vlakovú súpravu premávajúcu na trati Tomášovce – Utekáč a späť.